До уваги платників плати за землю!

ГУ ДПС у Черкаській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року №821«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» введений в дію Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, у зв’язку з чим з 11.08.2021 припинена чинність Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. №548, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306 (далі – Наказ № 548).

Порядок ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 28.07.2021 №821)  (далі – Порядок), доповнено Додатком 59 «Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок», який застосовує кодифікацію цільового використання земель відмінну від Класифікації, затвердженої Наказом № 548.

Разом з цим, у формі типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483, передбачено, що код виду цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом № 548.

У формі податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 р. №560 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2017 року №9) також передбачено застосування кодів виду цільового призначення земель відповідно до Наказу № 548.

Тому з метою реалізації рішень рад щодо встановлених ставок та пільг з плати за землю, а також уніфікованої системи декларування податкових зобов’язань на 2022 рік слід користуватися інформацією з Додатку 59, в якому наведено порівняльну таблицю з відповідністю кодів виду цільового призначення земельних ділянок до КВЦПЗ (Наказ №548).

На даний час ДПС вживає заходів  щодо приведення форми податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) у відповідність до положень Порядку.

 

Додаток: Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок (додаток 59 до Порядку  ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМ України  від 17.10.2012,  № 1051).