Дотримання принципу “витягнутої руки” за податкові періоди

Чи може контролюючий орган під час перевірок дотримання принципу “витягнутої руки” за податкові періоди, що завершились до 1 січня 2021 року, перевіряти наявність розумної економічної причини (ділової мети) в контрольованих операціях при перевірці дотримання правил трансфертного ціноутворення?

Податкові (звітні) періоди, починаючи з 1 січня 2021 року.

Абзац шостий підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (згідно з яким цей підпункт застосовується для цілей статті 39 розділу I Кодексу) разом з підпунктом 39.2.2.12 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу набрали чинності з 1 січня 2021 року. Таким чином, 2021 рік є першим податковим періодом, в якому діє комплекс положень підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу I, підпункт 39.2.2.12 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I та підпункт 140.5.2 1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу. Перевірки дотримання принципу “витягнутої руки”, під час проведення яких може аналізуватись відповідність певних операцій критеріям, визначеним підпунктом 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, можуть бути розпочаті не раніше граничної дати подання звіту про контрольовані операції за 2021 рік – тобто, не раніше 1 жовтня 2022 року.

Податкові (звітні) періоди, що охоплюють період з 23 травня до 31 грудня 2020 року (включно).

У період з 23 травня по 31 грудня 2020 року (включно) пункт 140.5 статті 140 розділу III Кодексу містив підпункт 140.5.15, який вимагав збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають розумної економічної причини (ділової мети). Застосування цієї норми не обмежувалося дотриманням принципу “витягнутої руки” згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу.

Таким чином, контролюючі органи під час проведення податкових перевірок, які охоплюють зазначений проміжок часу, мають підстави перевіряти відповідність господарських операцій платника податків, здійснених з нерезидентами, критеріям, визначеним підпунктом 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, з урахуванням змін внесених Законами  № 466 та № 786, на підставі підпункту 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу. Предметом таких перевірок можуть бути результати господарської діяльності платників податків в розрізі конкретних операцій, що мають вплив на визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств для цілей Кодексу. У разі проведення перевірок, передбачених підпунктом 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу, контролюючі органи мають довести, що виявлена відсутність розумної економічної причини (ділової мети) в контрольованій операції призвела до того, що умови такої операції не відповідали принципу “витягнутої руки” (підпункт 39.1.3 пункту 39.1 статті 39 розділу I Кодексу). При цьому для цілей застосування підпункту 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу при будь-яких податкових перевірках можуть розглядатися виключно ті операції, які були відображені у бухгалтерському обліку платником податку на прибуток підприємств у періоді з 23 травня по 31 грудня 2020 року (включно) і враховувалися при визначенні фінансового результату до оподаткування. Обов’язок доведення обставин, передбачених підпунктом 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу, покладається на контролюючий орган.

Для цілей доведення обставин, передбачених підпунктом 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу, слід враховувати, що визначення терміну “розумна економічна причина (ділова мета)”, наведене в підпункті 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, в періоді з 23 травня 2020 року по 7 серпня 2020 року застосовувалося в редакції, яка була запроваджена Законом №466. Тобто, таке визначення може бути застосовано до операцій, відображених у бухгалтерському обліку у зазначеному періоді. В свою чергу, починаючи з 8 серпня 2020 року має застосовуватися уточнене визначення – з урахування змін та доповнень, запроваджених Законом №786.