Механізм запровадження тимчасового обмеження у праві виїзду керівника платника податків – боржника за межі України

Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до статей 14, 20, 87 та 91 Кодексу, статей 283 і 2892 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 6 Закону України від 21 січня 1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», відповідно до яких запроваджується тимчасове обмеження у праві виїзду керівника платника податків – боржника за межі України.

Механізм запровадження тимчасового обмеження у праві виїзду керівника платника податків – боржника за межі України передбачає:

– звернення до суду щодо підтвердження тимчасового обмеження у праві виїзду керівника платника податків – боржника за межі України у разі невиконання податкового обов’язку щодо сплати грошових зобов’язань, що призвело до виникнення у такого платника податків податкового боргу;

– не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення суду;

– інформування про це центральний орган виконавчої влади, шо реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

– розміщення відповідної інформації в Реєстрі керівників платників податків – боржників.

З метою інформування керівника платника податків – боржника про застосування щодо нього тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України передбачається формування і ведення Реєстру керівників платників податків – боржників.

Інформація щодо застосування до керівника платника податків – юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника буде розміщуватись в такому Реєстрі, який буде оприлюднюватись на вебпорталі ДПС України, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до контролюючого органу рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлюється таке тимчасове обмеження.