Закон України №1525: порядок надсилання податкового повідомлення особі нерезиденту

Який порядок надсилання податкового повідомлення особі нерезиденту, який постачає фізичним особам електронні послуги, про обов’язок такої особи зареєструватися як платник ПДВ або сплатити суму грошового зобов’язання з ПДВ?

 

Відповідно до Закону України від 3 червня 2021 року № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам»,  податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, надсилається податковим органом, до компетентного органу іноземної держави для інформування особи-нерезидента, якщо особа-нерезидент не зареєструвалася як платник ПДВ у випадках та порядку, передбачених статтею 208 Податкового кодексу України.

Довідково: Податкове повідомлення особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник ПДВ, – повідомлення в електронній формі, надіслане податковим органом, про обов’язок особинерезидента сплатити суму грошового зобов’язання з ПДВ, визначену відповідно до Кодексу.

Податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник ПДВ, – письмове повідомлення про обов’язок особи-нерезидента зареєструватися як платник ПДВ відповідно до статті 208 Податкового кодексу України, яке надсилається податковим органом до компетентного органу іноземної держави для інформування особи-нерезидента.

Проекти відповідних форм повідомлень розміщені на сайті Міністерства фінансів України (https://mof.gov.ua/uk/vat_taxation_of_supply_transactions_nonresidents_of_electronic_services_to_individuals-547).