Чи діятимуть правила по перехідним операціям з єдиного податку на загальну систему і навпаки при переході на єдиний податок за ставкою 2%?

Після переходу на сплату податку на прибуток підприємств фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пункт 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу) незалежно від того, чи застосовує платник податку на прибуток коригувальні різниці чи ні.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку, який визначений статтею 292 Кодексу, розповсюджується на суб’єктів господарювання, які скористаються правом зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу. Зокрема, для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексом.