Безоплатна передача товарів на користь ЗСУ та інших

Відповідно до пп.69.5 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) операції з добровільної передачі або відчуження, або вилучення товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, органам місцевого самоврядування, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Тобто, починаючи з 07.03.2022 року безоплатна та добровільна передача товарів і послуг не вважається реалізацією для цілей ПДВ – якщо передали товари на користь: 1. ЗСУ та  2. Тероборони.

Починаючи з 17.03.2022 року безоплатна передача або безоплатне вилучення товарів і послуг не вважається реалізацією для цілей ПДВ– якщо передали товари на користь:

  1. ЗСУ та інших законних військових формувань;
  2. установ або організацій, що утримуються за рахунок державного бюджету – для потреб забезпечення оборони держави;
  3. органів місцевого самоврядування;
  4. закладів охорони здоров’я державної, комунальної власності та іншим.