Після відміни воєнного стану, як буде рахуватись граничний обсяг доходу 40 млн грн, з точку зору необхідності проведення податкових коригувань (стаття 140 Кодексу)?

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку на прибуток, які перебували на сплаті єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки від  доходу, і які перейшли («повернулись»)  на загальну систему оподаткування до кінця року, річний дохід для цілей застосування підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу визначатиметься за увесь такий календарний рік. Тобто до річного доходу також включається дохід отриманий під час перебування на єдиному податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу.