Закон України від 12.05.2022 №2260-ІХ в частині питань проведення документальних перевірок юридичних осіб

Відповідно до норм Закону № 2260 підпункт 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу викладено у новій редакції, якою передбачено, що контролюючі органи можуть проводити будь-які фактичні перевірки та документальні позапланові перевірки за наявності таких обставин:

на звернення платника податків;

та/або з підстав, визначених підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 Кодексу (розпочато процедуру ліквідації, реорганізації або банкрутства), підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу (заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ та/або задекларовано від’ємне значення ПДВ більше 100 тис. гривень);

та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Разом з тим, необхідно враховувати, що документальні позапланові перевірки за зверненням платника податків та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків

валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності Законом № 2260. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпунктом 78.1.7 статті 78 цього Кодексу, та/або за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, наведених у підпункті 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

При цьому у разі зупинення перевірок у зв’язку з запровадженням дії воєнного стану необхідно враховувати, що таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень (наказів) контролюючих органів (крім перевірок проведення яких здійснювалося за процедурою передбаченою пунктом 82.4 статті 82 Кодексу).

Разом з цим, змінами внесеними до підпункт 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

При цьому наголошуємо, що документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану можуть проводитися за наявності під час проведення перевірок безпечного:

  • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
  • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
  • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Також, змінами внесеними Законом № 2260 до підпункт 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу поновлено відповідальність платників податків у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок згідно з Кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 Кодексу, що звільняють від фінансової відповідальності.

При цьому нормами цього підпункту скасовується дія мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

Звертаємо увагу, що у зв’язку з викладенням у новій редакції підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, для платників податків та контролюючих органів поновлюється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в частині строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Крім того, зазначаємо, що документальні позапланові перевірки, що будуть розпочаті після набрання чинності Законом № 2260, з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Разом з цим, у зв’язку зі змінами внесеними Законом № 2260 пункт 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу викладено у новій редакції, якою передбачено зупинення до 21 липня 2022 року дії пунктів 200.10-200.12 статті 200 Кодексу.

До звітних податкових періодів лютий – липень 2022 року пункти 200.10- 200.12 статті 200 Кодексу застосовуються з урахуванням строків для проведення документальних (строки наведено вище), камеральних податкових перевірок, передбачених підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, зокрема:

камеральні податкові перевірки податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди: лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Працівникам  підрозділів управління податкового аудиту наголошено про  необхідність неухильного дотримання вимог законодавства під час організації контрольно-перевірочних заходів щодо платників податків.