Деклараційна кампанія 2022: оподаткування іноземних доходів

Головне управління ДПС у Черкаській області продовжує серію коментарів щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 2022 році.

Нагадуємо, що будь-який дохід, отриманий резидентом України з джерел за межами України, є об’єктом оподаткування та оподатковується податком на доходи фізичних осіб (далі – податок на доходи) та військовим збором.

Оподаткування іноземних доходів встановлено п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до положень ПКУ, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів резидента України є іноземним, то сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача.

Такий резидент зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та сплатити податок на доходи за ставкою 18 відсотків  (п.п. 167.1 ст. 167 ПКУ) та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Разом з цим, відповідно до положень п. 3.2 ст. 3 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до п. 13.4 ст. 13 ПКУ суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 ПКУ).

Таким чином, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна мати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).

У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст.13 КПУ, то такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним (п.п. 170.11.2 п.170.11 ст 170 ПКУ).

Для зручності комунікації з контролюючим органом та звітування радимо користуватися електронним сервісом з надання електронних послуг Електронний кабінет платника. (https://cabinet.tax.gov.ua/ )

Нагадуємо, що декларування доходів пов’язано із виконанням фізичними особами – платниками податку вимог ст.67 Конституції  України та норм Податкового кодексу України!