Як заповнюються рядки 1.1, 1.2 та 4 – 8 додатка 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» до Податкової декларації екологічного податку?

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 із змінами та доповненнями (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є додатки (розрахунки).

Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 до Декларації. Додаток 1 складається окремо щодо кожного стаціонарного джерела забруднення.

З урахуванням приміток до додатку 1, зокрема, у додатку 1 зазначається:
у графі «порядковий № Податкової декларації» – номер Декларації, у складі якої подається цей додаток 1;

у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання;

у рядку 1.1 – податковий період: квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, за який подається Декларація;

у рядку 1.2 – податковий період: квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, що уточнюється. В уточнюючій Декларації та додатку (ах) 1 до неї у рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік. При уточненні минулого звітного періоду у складі звітної Декларації у рядку 1.1 зазначається звітний період, а у рядку 1.2 зазначається минулий період, що уточнюється;

у рядку 4 «податкове зобов’язання за звітний (податковий) період» – загальна сума податкового зобов’язання по стаціонарному джерелу забруднення за звітний (податковий) період. При цьому у рядках 4.1, 4.2, 4.3 визначається податкове зобов’язання щодо кожного окремого коду забруднюючої речовини, що викидається стаціонарним джерелом забруднення.

За потреби кількість таких рядків може бути збільшена;

у колонці 2 «код забруднюючої речовини» рядків 4.1, 4.2, 4.3 – код забруднюючої речовини відповідно до додатка 7 до Декларації;

у колонці 3 «фактичний обсяг викидів» рядків 4.1, 4.2, 4.3 – у тоннах фактичні обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарним джерелом забруднення (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);

у колонці 4 «ставка податку» рядків 4.1, 4.2, 4.3 – ставки, визначені ст. 243 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) (заокруглення значення цього показника здійснюється до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);
у колонці 5 «величина (к. 3 х к. 4)» рядків 4.1, 4.2, 4.3 – розмір грошового зобов’язання (сума податку) у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Рядок 5 «податкове зобов’язання, що уточнюється» додатку 1 заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі звітної, звітної нової Декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку, або у разі подання уточнюючої Декларації. При цьому у додатку 1 зазначається:
у рядку 6 «розмір штрафу» – розмір штрафної санкції (десятковим дробом – 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 ПКУ;

у рядку 7 «сума штрафу» – сума штрафу у гривнях з копійками;
у рядку 8 «сума пені» – сума пені у гривнях з копійками, самостійно нарахована платником відповідно до ст. 129 ПКУ.

Сумарне значення показників Додатків 1 переноситься до відповідних рядків Декларації.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.