Яким чином СГ проводити розрахункову операцію, якщо на алкогольному напої пошкоджено дані щодо цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку та як в такому випадку заповнити рядок 9 фіскального касового чека, що повинен містити таку інформацію?

Форма та зміст розрахункового документа встановлені Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (із змінами внесеними та доповненнями) (далі – Положення № 13).

Пунктом 2 розд. II Положення № 13 визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою № ФКЧ-1, наведений у додатку 1 до Положення № 13, має містити обов’язкові реквізити, зокрема, такі як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 9 «цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої» фіскального касового чека).

Відповідно до п. 14.1.107 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 1251), визначені реквізити, які наносяться на марку акцизного податку.

Так, кожна марка акцизного податку повинна містити такі реквізити, зокрема, індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах) через скісну риску, сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, кількість штук у пачці або упаковці (для сигарет, цигарок та сигарил) (абзац сьомий п. 5 Положення № 1251) та QR-код та штрих-код (зазначаються на марках для алкогольних напоїв) (абзац девятий п. 5 Положення № 1251). Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

Згідно з абзацом третім п. 226.9 ст. 226 ПКУ вважаються такими, що немарковані, зокрема, алкогольні напої, марковані з відхиленням від вимог Положення № 1251, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв.

Разом з тим, вважаються такими, що немарковані, зокрема, алкогольні напої з марками, що мають пошкодження, які унеможливлюють встановлення реквізитів, передбачених абзацом сьомим п. 5 Положення № 1251 (абзац п’ятий п. 20 Положення № 1251).

При цьому, відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно до закону (п. 228.9 ст. 228 ПКУ).

Водночас, за зберігання, транспортування, продаж немаркованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, що передбачені ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, а до посадових осіб такого суб’єкта господарювання адміністративна відповідальність відповідно до вимог ст.ст. 156 та 164 прим. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X зі змінами та доповненнями. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Враховуючи викладене, у разі пошкодження даних щодо цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку алкогольного напою розрахункова операція суб’єктом господарювання не проводиться, у зв’язку з чим фіскальний касовий чек не формується та відповідно не заповнюється рядок 9 фіскального чеку.

Суб’єкт господарювання повинен вилучити з обігу такий алкогольний напій для подальшого його списання (знищення).