Отримання фізичною особою відомостей про суми та джерела виплачених доходів та утриманих податків

Фізичні особи-громадяни України, іноземці, особи без громадянства для отримання інформації про джерела та суми отриманих доходів подають до податкового органу заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків  про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою № 10ДР.

Для отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків:

– громадяни України можуть звернутися особисто або через представника до ГУ ДПС за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого ГУ ДПС в областях у разі, якщо тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання. При цьому громадянин подає документ, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається);

–     іноземці та особи без громадянства – до будь-якого ГУ ДПС в областях, пред’являючи при цьому документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Представник до Заяви додає довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання Відомостей, документ, що посвідчує особу такого представника (після пред’явлення повертається), та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Довірена особа, яка  є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що посвідчує її особу, додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Заява також може бути надіслана рекомендованим листом. У такому випадку підпис фізичної особи на Заяві має бути засвідченим у нотаріальному порядку,  а до Заяви фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

Відомості видаються в ГУ ДПС (ДПІ, через яку подано Заяву) особисто фізичній особі за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, або її представнику (за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу такого представника, ксерокопії (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя, та довіреності).

Згідно з приміткою до Заяви, відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі, починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення.

Податковий орган протягом 3-ох робочих днів з дня звернення фізичної особи (представника) надає Відомості.

Відомості за формами, наведеними в додатках 15 та 16 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, передбачають, зокрема, такі реквізити: прізвище та ініціали, підпис, посадової особи контролюючого органу, засвідчений відповідною печаткою даного органу.