Чи має право СГ у період воєнного стану здійснювати діяльність з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без отримання відповідної ліцензії?

Законом України від 02 березня 2015 року № 222 «Про ліцензування видів господарської» (далі – Закон № 222) передбачено, що вимоги до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, визначаються ліцензійними умовами, які встановлюються, зокрема, нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України.

З метою спрощення ведення бізнесу в умовах воєнного стану прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 314). Постановою № 314 передбачено для здійснення окремих видів діяльності в умовах воєнного стану можливість подання суб’єктом господарювання декларації на заміну отримання ним ліцензії, документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, за виключенням окремих видів діяльності, перелік яких наведено у додатку 2 до цієї постанови.

Разом з цим, Законом № 222 встановлено, що дія Закону № 222 не поширюється на ліцензування таких видів господарської діяльності як, зокрема, виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону України від 19 грудня 1996 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481).

Порядок ліцензування діяльності з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального визначено ст.ст. 3 та 15 Закону № 481, якими встановлено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на відповідний вид діяльності.

Норми Закону № 481 не містять положення щодо можливості провадження діяльності з виробництва та обігу підакцизних товарів на підставі декларації про провадження господарської діяльності.

Крім цього, ст. 18 Закону № 481 встановлено, що всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, діють у частині, що не суперечить Закону № 481.

Враховуючи вищевикладене, здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального можливо за умови наявності у суб’єкта господарювання діючої ліцензії на відповідний вид діяльності, отриманої згідно вимог Закону № 481.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.