У яких випадках резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах, які здійснюють на користь нерезидентів виплату доходів, не утримують податок з таких доходів?

Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах, які здійснюють на користь нерезидентів виплату доходів, зазначених в абзацах четвертому – шостому підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, не утримують податок з таких доходів за правилами, встановленими підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Кодексу, якщо суми таких доходів підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.9 прим. 1.2.15 підпункту 141.9 прим. 1.2 та підпункту 141.9 прим. 1.3 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу за ставкою, передбаченою пунктом 136.1 статті 136 Кодексу.

 

Довідково: Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

вартість товарів (робіт, послуг), (крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки» (абзаци четвертий-шостий підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до пункту 136.1 статті 136 Кодексу базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.