Який код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) зазначається у рядках 3 і 4 додатка 9 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів» до декларації з рентної плати?

Форма податкової декларації з рентної плати (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927) зі змінами та доповненнями.

Невід’ємною частиною декларації є відповідні додатки. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) здійснюється у додатку 9 до Декларації.

У додатку 9 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання Декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Згідно з примітками 6 і 7 до додатка 9:

у рядку 3 «Код за КАТОТТГ територіальної громади» зазначається код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3) (далі – Кодифікатор), на території якої знаходиться лісова ділянка;

у рядку 4 «Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням лісової ділянки» зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором, за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.