Як платники податку, які перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою ЄП за ставкою 2 відс., та відновили сплату податку на прибуток підприємств?

Для платників податку на прибуток підприємств, які тимчасово перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відс., застосовували до переходу на єдиний податок різниці згідно зі ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та відновили сплату податку на прибуток підприємств, податковій амортизації відповідно до положень п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ підлягає залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, визначена згідно з вимогами п.п. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ станом на 01 число місяця повернення на загальну систему оподаткування, за умови використання таких основних засобів та нематеріальних активів у власній господарській діяльності як до переходу на спрощену систему оподаткування, так і після повернення на загальну систему оподаткування.

Що стосується строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та строків нарахування амортизації нематеріальних активів, то вони визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та строків нарахування амортизації нематеріальних активів згідно з п.п. 138.3.3 та п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, враховуючи положення п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ та дату введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку. Якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку є меншими, ніж мінімально допустимі строки амортизації у податковому обліку, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, а якщо дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації), встановлені в бухгалтерському обліку.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.