Яким чином в розділах та додатках до декларації акцизного податку заповнюються вартісні показники та курс гривні до євро – в гривнях з копійками чи без?

Заповнення усіх показників декларації акцизного податку (далі – Декларація) (крім додатків) здійснюється у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

У Додатках 1, 1 прим.1, 1 прим.3, 1 прим.4 та Додатку 11 до Декларації офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), зазначається у гривнях з округленням до шести знаків після коми.

Округлення вартісних показників у додатках до Декларації здійснюється відповідно до приписів, викладених у самих додатках, а саме:

в графах 15, 16, 20 та 21 Додатка 1 вказуються суми податкового зобов’язання (акцизного податку) нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, заповнені у гривнях з копійками та округлені до двох знаків після коми;

у графі 10 Додатка 1 прим.1 проставляються суми податкового зобов’язання з акцизного податку, нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, в гривнях з округленням до чотирьох знаків після коми;

суми податкового зобов’язання нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, у Додатках 1 прим.2, 2, та Додатку 5 заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох знаків після коми;

вартісні показники та суми податкового зобов’язання нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, у Додатку 7 заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох знаків після коми;

у графі 16 Додатка 1 прим.3 та графі 10 Додатка 1 прим.4 проставляються суми податкового зобов’язання з акцизного податку, нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, в гривнях з округленням до двох знаків після коми;

у Додатках 3 та 4 суми податкового зобов’язання, нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до трьох знаків після коми.

Підсумкові суми податкового зобов’язання у вказаних додатках зазначаються з округленням до цілого значення (у гривнях без копійок).

Додаток 6 до Декларації в частині розрахункових даних заповнюється у гривнях з двома знаками після коми, підсумкова сума за Додатком 6 зазначається у гривнях без копійок, округлення сум відбувається за загальновстановленими правилами.

Вартісні показники Додатку 6 прим.1 до Декларації заповнюються у гривнях з двома знаками після коми. Сума податкового зобов’язання за Додатком 6 прим.1 округлюється до цілого значення за загальновстановленими правилами.

Додаток 8 до Декларації заповнюється відповідно до вимог розділів, які він уточнює, тобто у гривнях без копійок.

У графах 14, 15 Додатка 12 вказуються суми акцизного податку нараховані за відповідним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, заповнені у гривнях з копійками та округлені до двох знаків після коми.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.