Умови, за яких резидент Дія.Сіті втрачає свій статус та має перейти на сплату податку на прибуток

Коли та за яких умов платник податку, який був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток на загальних підставах?

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що платник податку, який був резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах починаючи з:

першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому у резидента Дія Сіті сума кваліфікованого доходу, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить менше 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за такий календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить менше як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу) незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті;

першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті з інших підстав, передбачених Законом №1667. При цьому такий платник податку подає річну декларацію з податку на прибуток резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах за податковий (звітний) період, що закінчується останнім днем кварталу, в якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату ним статусу резидента Дія Сіті.