Хто відноситься до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Головне управління ДПС у Черкаській області (далі – ГУ ДПС) продовжує роз’яснювати положення чинного антикорупційного законодавства та надавати допомогу у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обов’язок щодо подання якої встановлено Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). Цього разу роз’яснюємо хто відноситься до членів сім’ї суб’єкта декларування.

Протягом повномасштабної війни декларанти почали часто звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) із питанням: чи потрібно зазначати в декларації дружину (офіційну або “цивільну”), якщо вона з початку року виїхала за кордон і разом вони фактично не проживають.

НАЗК у своїх роз’ясненнях вказує, що у таких випадках дані особи все одно зберігають статус членів сім’ї суб’єкта декларування. Це ж правило стосується й зазначення відомостей про чоловіків, які знаходяться на фронті.

Хто ж належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Членами сім’ї суб’єкта декларування (ст. 1 Закону, примітка до ст. 46 Закону) є:

1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік / дружина) станом на останній день звітного періоду, – незалежно від спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду;

2) діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежно від їх спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду;

3) будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації:

спільно проживали;

були пов’язані спільним побутом;

мали взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживали із суб’єктом декларування, але не перебували у шлюбі.

Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються) житло, проживають в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо).

Існують особливості зазначення інформації про членів сім’ї суб’єкта декларування у декларації при звільненні.

Положення Закону про те, що членами сім’ї є особи, які сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації, спільно проживали, були пов’язані спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування, не може бути застосоване до декларації при звільненні, оскільки така декларація охоплює період часу поточного року.

Тобто у декларації при звільненні членами сім’ї суб’єкта декларування є відповідні особи станом на останній день звітного періоду.

Вказане тут правило не застосовується до декларації при звільненні, яка охоплює весь звітний рік (з 01 січня до 31 грудня включно), тобто до декларації, поданої особою, яка звільняється або іншим чином припиняє діяльність 31 грудня

 

До членів сім’ї суб’єкта декларування належать неповнолітні діти саме суб’єкта декларування, навіть за умови окремого від нього проживання (ст. 1 Закону).

Неповнолітньою дитиною суб’єкта декларування в такому випадку вважається:

1) неповнолітня дитина, біологічним батьком чи матір’ю якої є суб’єкт декларування (рідні діти);

2) неповнолітня дитина від попереднього шлюбу чоловіка або дружини суб’єкта декларування, яку такий суб’єкт усиновив (удочерив).

Неповнолітня дитина від попереднього шлюбу чоловіка або дружини суб’єкта декларування, яка не є його рідною дитиною та не була ним усиновлена, може вважатися членом його сім’ї лише за умови спільного проживання, пов’язаності спільним побутом, наявності взаємних прав та обов’язків із суб’єктом декларування сукупно протягом не менше 183 днів протягом звітного року або станом на останній день звітного періоду.

Дитина суб’єкта декларування, яка у звітному періоді досягла повноліття, вважається членом сім’ї суб’єкта декларування тільки за умови, якщо вона спільно проживала, була пов’язана спільним побутом, мала взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування сукупно протягом не менше 183 днів протягом звітного року або станом на останній день звітного періоду.

Відомості про померлу особу не підлягають відображенню у розділі 2.2 «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації, в тому числі за умови, якщо така особа сукупно не менше 183 днів протягом року спільно проживала, була пов’язана спільним побутом, мала взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних).

Об’єкти декларування, які на будь-якому речовому праві належали померлій особі, не підлягають відображенню у декларації, крім випадків:

  • набуття суб’єктом декларування або членом його сім’ї (тобто родичами померлої особи) права власності на такі об’єкти в порядку спадкування;
  • володіння, користування суб’єктом декларування та/або членом його сім’ї об’єктами, які належали померлій особі, не менше половини днів протягом звітного періоду.

Коли умова спільного проживання для визнання фактичного шлюбу (у народі – «цивільного») не обов’язкова?

При встановленні ознак пов’язаності спільним побутом, наявності взаємних прав та обов’язків чоловіка й жінки (у т.ч. і без реєстрації шлюбу) враховують:

  • факт спільного проживання;
  • ведення спільного господарства/спільне виконання домашніх обов’язків;
  • наявність у сторін спільного бюджету, придбання майна в інтересах сім`ї, у тому числі для спільного користування;
  • здійснення спільних витрат в інтересах сім’ї, у тому числі на продукти харчування, дозвілля, утримання житла, його ремонт тощо;
  • інші обставини, які вказують на наявність відносин, притаманних подружжю.

Водночас попри те, що однією з умов вважати вашого обранця/обраницю членом сім’ї в розумінні закону «Про запобігання корупції», є спільне проживання, воно не є визначальною ознакою фактичних шлюбних відносин.

Наприклад, якщо партнери довгий час живуть окремо через особливості їхньої професійної діяльності: у зв’язку з відрядженням, проходженням військової служби, навчанням, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми, то така розлука не свідчить про припинення фактичних шлюбних відносин або про їх відсутність.

Більш детальну інформацію про те, хто є членами сім’ї суб’єкта декларування можна подивитись у Розділі ІІІ Роз’яснень НАЗК від 29.12.2021 № 11 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)».