Окремі питання зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування

Чи подаються пояснення та копії документів з метою розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, в обов’язкових реквізитах яких допущено помилку, у разі якщо їх реєстрацію зупинено, та чи можливо відкликати таку податкову накладну/розрахунок коригування з ЄРПН?

Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України (п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ)).

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок зупинення).

Відповідно до п. 10 Порядку зупинення у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначається, зокрема пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (п. 11 Порядку зупинення).

Пунктом 44.1 ст. 44 ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. При цьому платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок прийняття рішень).

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН визначено п. 5 Порядку прийняття рішень.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, у яких допущена помилка в обов’язкових реквізитах, первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зазначених у такій податковій накладній або первинні документи, які передбачають необхідність складання розрахунку коригування відсутні, тому для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної платник податків може подати лише письмові пояснення.

Водночас, Порядком прийняття рішень визначено право, а не обов’язок платника податків надавати документи, з метою розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Враховуючи норми Порядку прийняття рішень та п. 44.1 ст. 44 ПКУ платник податку може не подавати пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію в ЄРПН помилково складених податкової накладної/розрахунку коригування.

При цьому, чинним законодавством не передбачено відкликання з ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.