Які документи повинна надати ФОП для СГ, з яким має господарські відносини, з метою не застосування п.п. 38.9 п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у разі якщо місце проживання такої особи зареєстровано на тимчасово окупованій території?

Згідно з п.п. 38.9 п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під час нарахування (виплати) фізичним особам – підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 ст. 177 та п.п. 2 п. 297.1 ст. 297 ПКУ.

Доходи від здійснення підприємницької діяльності, оподатковані відповідно до п.п. 38.9 п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця та/або доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) містяться дані, зокрема, про місце проживання фізичної особи – підприємця.

Відповідно до абзацу другого частини другої ст. 4 Закону № 755 державна реєстрація фізичних осіб – підприємців на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження.

Пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (далі – Наказ № 1127) визначено, що у разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого: контролюючі органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із ЄДР, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з державного реєстру.

Статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, особливий правовий режим на цій території, особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб визначено Законом № 1207. Перелік тимчасово окупованих територій на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, відповідно до п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення», визначається Кабінетом Міністрів України. Станом на поточну дату зазначений перелік ще не затверджений.

До затвердження такого переліку взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у контролюючих органах у зв’язку зі зміною місцезнаходження із зазначених територій, здійснюється за правилами, визначеними п. 5 Наказу № 1127 щодо територій Донецької та Луганської області, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування» та АР Крим.

Дані про взяття на облік платника податків передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік (п. 10.11 розд. Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями).

Водночас, порядок надання відомостей з ЄДР регулюється ст. 11 Закону № 755, відповідно до пп. 1 та 2 ст. 11 якої відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та надаються, зокрема, у вигляді виписки, витягу.

Враховуючи викладене, фізична особа – підприємець, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території, з метою не застосування п.п. 38.9 п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ повинна звернутись до державного реєстратора та здійснити перереєстрацію місцезнаходження на території підконтрольній Україні, при цьому копія виписки (витягу) з ЄДР є документом, підтверджуючим державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за місцезнаходженням на території в межах України.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.