Яким чином складається, та реєструється в ЄРАН акцизна накладна, складена при реалізації пального СГ – платникам акцизного податку у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою з акцизного складу пересувного?

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 № 729 (далі – Порядок № 729).

Так, при складанні акцизної накладної під час реалізації пального суб’єктам господарювання – платникам акцизного податку у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою з акцизного складу пересувного у верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

– у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» – цифра «7»;

– у полі «Умови оподаткування» – ознака щодо умов оподаткування пального «0»;

– у полі «Напрям використання» – напрям «6» – реалізація пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою.

У верхній правій частині у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

У рядку «Особа, що реалізує пальне» зазначаються реквізити особи – постачальника пального, а у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається:

для юридичної особи та постійного представництва – її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне» вказуються реквізити пересувного акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне.

Реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.

Таблична частина такої акцизної накладної заповнюється наступним чином:

– у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану – умовний код 2711 00 00 00;

– у графі 2 – інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

– у графі 3 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у кілограмах;

– у графі 4 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у літрах, приведених до температури 15° C.

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0» (п. 12 розд. І Порядку № 729).

Відповідно до п. 231.6 ст. 231 ПКУ реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних, зокрема, першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, здійснюється протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.