До якого органу ДПС подається податкова декларація екологічного податку?

Суб’єкт господарювання за здійснення на територіях (одного або декількох) населених пунктів, що входять до складу однієї територіальної громади, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення відходів подає одну податкову декларацію екологічного податку (далі – декларація) до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить такий населений пункт.
Разом з декларацією подаються окремі Додатки 1,2,3 по кожному об’єкту оподаткування та окремий Додаток 1 щодо викидів двоокису вуглецю.

У рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1 – 3 до декларації зазначається код населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ, до якої входить населений пункт в якому знаходиться об’єкт оподаткування.

У рядку 3.2 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розміщення джерела забруднення» додатків 1 – 3 до декларації зазначається код КОАТУУ населеного пункту за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.

Тобто, платники податків в декларації та Додатках до неї зазначають коди КОАТУУ з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей від 12 червня 2020 року №№ 707 – 730 та наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2020 № 756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів». При цьому, у разі необхідності уточнення коду КОАТУУ платникам податків необхідно звертатися до органів ДПС, які обслуговують територіальні громади, до яких входять населені пункти, де розміщені (розташовані) об’єкти оподаткування (детальніше розділ VIII ПКУ, зокрема стаття 250).