Щодо вартості добровільно переданих медичних виробів спеціалізованій лікарні

Чи має право товариство застосувати положення п.п. 69.6 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ та не здійснювати коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, у податковій декларації з податку на прибуток підприємств щодо вартості добровільно переданого медичного виробу спеціалізованій лікарні?

 

Так. Слід врахувати, що медичним виробом є будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Тому, якщо добровільне передання медичних виробів в період воєнного стану платником податку на прибуток підприємств здійснюється на користь закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то різниця щодо вартості таких товарів для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток згідно з п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не виникає.