В який термін контролюючий орган погоджує платнику єдиного внеску довідку за формою згідно з додатком 2 до Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати?

Відповідно до п. 6 Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.09.2022 № 291 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 291), платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), які звертаються до контролюючих органів за погодженням довідки-розрахунку, у якій сума перерахування єдиного внеску менша ніж 22 відс. суми коштів для виплати заробітної плати, у зв’язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, та які протягом дванадцяти календарних місяців, що передують даті звернення до контролюючого органу за видачою довідки не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, за рішенням керівника контролюючого органу або уповноваженої ним особи надається довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску (в електронній або паперовій формі) за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 291 (далі – Довідка).

Контролюючий орган погоджує Довідку у термін, визначений ст. 20 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами і доповненнями, – не пізніше п’ятнадцяти днів від дня отримання звернення.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.