Чи потрібно подавати повідомлення за формою, затвердженою постановою КМУ від 17 червня 2015 року № 413, у разі укладання договору цивільно-правового характеру (далі – ЦПХ), крім договорів ЦПХ, укладених з гіг-спеціалістами?

Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 413).

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 затверджено Положення про Державну податкову службу України (далі – Положення № 227), п. 1 якого встановлено, що Державна податкова служба України (далі – ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Відповідно до підпунктів 12 та 70 п. 4 Положення 227 ДПС здійснює адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного внеску в порядку, у тому числі проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску); надає індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за виконанням якого покладено на ДПС.

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 із змінами та доповненнями затверджено Положення про Міністерство економіки України, відповідно до п. 1 якого, Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Відповідно до норм Порядку № 413 ДПС лише приймає від суб’єктів господарювання повідомлення про прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених ст. 24 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
із змінами та доповненнями, яке належить до компетенції Мінекономіки.

Отже, з питання надання роз’яснень стосовно законодавства про працю в частині повідомлення про прийняття працівників на роботу слід звернутися до Мінекономіки.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.