Як СГ обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування руд заліза з 01.01.2022?

Відповідно до п. 252.20 ст. 252 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобуту руду заліза установлені у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства у таких розмірах:

3,50 – якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить 100 доларів США і менше;

5,00 – якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить більше 100 та не перевищує 200 доларів США включно;

10,00 – якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить більше 200 доларів США.

Податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування руд заліза в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за формулою, наведеною у п. 252.18 ст. 252 ПКУ:

Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

де Vф – обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);

Вкк – вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена, зокрема, згідно з п. 252.8 ст. 252 ПКУ;

Свнз – величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у п. 252.20 ст. 252 ПКУ;

Кпп – коригуючий коефіцієнт, величина якого відповідає встановленому у п. 252.22 ст. 252 ПКУ або величині добутку кількох коефіцієнтів, встановлених у п. 252.22 ст. 252 ПКУ, у разі наявності підстав їх одночасного застосування за відповідними критеріями.

Пунктом 252.19 ст. 252 ПКУ встановлено, що обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), згідно із видами продукції, які встановлені затвердженими кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр, визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Залежно від відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) її кількість визначається в одиницях маси або об’єму.

Слід зазначити, що обсяг (кількість) видобутої руди залізної визначається в тоннах.

Вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), зокрема, руди залізної згідно з п. 252.7 ст. 252 ПКУ у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за фактичними цінами реалізації.

Відповідно до абзаців шістнадцятого і сімнадцятого п. 252.8 ст. 252 ПКУ фактична ціна реалізації для руд заліза визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 01 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену фактичну ціну реалізації руд заліза на своєму офіційному вебсайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Інформація щодо фактичної ціни реалізації руд заліза розміщується на офіційному вебсайті Міністерства економіки України (http://www.me.gov.ua) за посиланням: Головна/Діяльність/Промислова політика/Фактична ціна реалізації руд заліза.

При цьому фактична ціна реалізації руд заліза за звітний квартал визначається в гривнях за тонну.      Інформацію щодо щоденного офіційного курса долара США (в т. ч. станом на 01 число місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом) розміщено на сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates.

Для визначення розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування руд заліза за податковий (звітний) період, який залежить від середньої вартості залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, що офіційно визначений у доларах США світовим інформаційним агентством Platts, суб’єкт господарювання визначає таку вартість, шляхом перерахування фактичної ціни реалізації руд заліза за податковий (звітний) квартал у долари США, за курсом встановленим Національним банком України станом на 01 число місяця, що настає за таким податковим (звітним) періодом.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.