За якою ознакою доходу у додатку 4ДФ до Розрахунку відображається дохід спеціаліста резидента Дія Сіті, у вигляді винагороди, що нараховується у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом України?

Особливості оподаткування доходів спеціалістів резидентів Дія Сіті встановлені п. 170.14 прим. 1 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ).

Податковим агентом платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом № 1667, є резиденти Дія Сіті (п.п. 170.14 прим. 1.1 п. 170.14 прим. 1 ст. 170 ПКУ).

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок № 4).

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, наведеним у додатку 2 до Порядку № 4, суми винагород нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, відображаються у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «102».     Враховуючи викладене, якщо за гіг-контрактом, укладеному в порядку, передбаченому Законом № 1667, гіг-спеціаліст виконує роботу (надає послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті, при цьому оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), то винагорода, виплачена за таким гіг-контрактом відображаються у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «102».

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.