Чи обов’язково при знятті з обліку відокремленого підрозділу ЮО, відомості щодо якого включені до ЄДР, подавати до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП?

Відповідно до ст. 67 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями та ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2426 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, підставою для зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про державну реєстрацію припинення юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Порядок зняття з обліку у контролюючих органах відокремлених підрозділів юридичних осіб визначений розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588) та розд. IV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1162).

Згідно з п. 11.3 розд. XI Порядку № 1588 у разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі – заява за ф. № 8-ОПП);

копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

Відповідно до п. 11.5 розд. XI Порядку № 1588 у зв’язку з ліквідацією відокремленого підрозділу юридичної особи, відомості щодо якого включені до ЄДР, контролюючі органи розпочинають та проводять процедуру зняття з обліку у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за ф. № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з п. 11.3 розд. XI Порядку № 1588;

відомостей з ЄДР чи Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про припинення (закриття) відокремленого підрозділу.

При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію відокремленого підрозділу юридичної особи робиться запис у журналі реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків за формою № 6-ОПП.

Після надходження відомостей з ЄДР про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу або заяви за ф. № 8-ОПП контролюючий орган знімає з обліку відокремлений підрозділ після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Дані про зняття з обліку як платника податків, так і платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника до ЄДР із зазначенням дати і номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому відокремлений підрозділ знято з обліку (п. 11.17 розд. XI Порядку № 1588 та п. 6 розд. IV Порядку № 1162).

Враховуючи викладене, при знятті з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи, відомості щодо якого включені до ЄДР, обов’язку подання до контролюючого органу заяви за ф. № 8-ОПП не встановлено.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.