Яка сума переплати єдиного внеску зазначається страхувальниками при заповненні рядка 4 Довідки-розрахунку до Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати?

Відповідно до абзацу першого частини восьмої ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), крім платників, зазначених у пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Згідно абзацу другого частини восьмої ст. 9 Закону № 2464 платники – роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Таким чином, при заповненні страхувальником (роботодавцем) Довідки-розрахунку згідно з додатком 1 до Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.09.2022 № 291 із змінами та доповненнями, у рядку 4 «Переплата єдиного внеску» зазначається сума переплати єдиного внеску без урахування авансових платежів, тобто платежів, здійснених до дня отримання коштів у обслуговуючих надавачів платіжних послуг (надавачів платіжних послуг, у яких відкритий рахунок платника для виконання платіжних операцій) у поточному звітному періоді за цей звітний період.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.