Аналіз стану виробничого травматизму за 11 місяців 2022 року

Проведений аналіз стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Смілянській та Кам’янській громадах  за 11 місяців  2022 року  у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показує,  що на підприємствах, в установах та організаціях громад  рівень виробничого травматизму зменшується.

Так за 11 місяців 2022 року   до відділення надійшло 96 повідомлень про нещасні випадки на виробництві у т.ч. 1 повідомлення про нещасний випадок з смертельним наслідком (смерть на виробництві) і 2 повідомлення про групові нещасні випадки.

Відділенням забезпечена 100% участь страхового експерта у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

За результатами розслідувань взято на облік 35  нещасних випадки, де постраждало 36 працівників.                                                                                                                                      В порівнянні з аналогічним періодом  2021 року кількість нещасних випадків зменшилась з 149 до 35, кількість травмованих залишається на  рівні 36 осіб, за рахунок групового нещасного випадку, де постраждало 2 особи.                                                                                                                                                                                                           Основними причинами нещасного випадку, як і у попередніх роках, є організаційні, які складають 100% (2).                                                                                                                            Аналіз причин нещасних випадків показує, що основною причиною виробничого травматизму продовжує залишатися  людський фактор. В першу чергу  це недоліки та упущення в організації охорони праці на підприємстві з боку роботодавця та нехтування працюючими особистою безпекою.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування», «Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», затвердженого постановою правління ФССНВ 20.12.2011 року №63, відділенням проводяться відповідні профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, так  за 11 місяців  2022 року:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – надано 102 консультації роботодавцям щодо створення ними безпечних та нешкідливих умов праці, під час надання консультацій розповсюджено 240 нормативно-правових актів з охорони праці та іншої спеціальної літератури;                                                     – прийнято участь у опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 20 підприємствах;                                                                                                                                    –  на 4 підприємствах страховий експерт відділення приймала участь у розробленні нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;                                                           – проведено 5 семінарів, нарад з проблемних питань охорони праці, проведено                   Відділенням Фонду  постійно  проводиться цілеспрямована робота з виконання Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»   у сфері профілактики виробничого травматизму. Ця  робота  проводиться у тісній співпраці з місцевими органами влади, профспілками, роботодавцями,  управлінням Держпраці  у Черкаській  області.

 

Страховий експерт з охорони праці                              Т.І.Петренко