Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації інформує суб’єктів господарювання про можливість виконання агрохімічної паспортизації земель Черкаською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (Черкаська філія ДУ «Держгрунтохорона»)

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Використання землі не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

В умовах воєнного стану особливої гостроти набуває проблема охорони та раціонального використання земельних ресурсів і насамперед земель сільськогосподарського призначення.

Саме ці землі були і є основою життєдіяльності теперішніх і майбутніх поколінь, середовищем їх існування, джерелом матеріального добробуту народу й гарантом продовольчої безпеки держави.

З метою реалізації законів України «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», а також на виконання Указу Президента України від 2 грудня 1995 року № 118/95 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», відповідного розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 14 жовтня 2014 року № 398 «Про здійснення контролю у сфері охорони, відтворення та збереження земель при здійсненні господарської діяльності агроформуваннями області» в області проводиться моніторинг ґрунтів та агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення.

Агрохімічну паспортизацію земель виконує Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (Черкаська філія ДУ «Держгрунтохорона»).

Матеріали агрохімічної паспортизації земель використовуються при якісній оцінці земель, наданні земельних ділянок в оренду, розпаюванні земельних ділянок, розрахунках внесення добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту рослин для вирощування високого, запрограмованого урожаю сільськогосподарських культур, розробці проектів землеустрою, що забезпечують еколого – економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, постанови КМУ від 22 листопада 2017 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Також використовують норми Закону України «Про оцінку земель»; Закон України «Про землеустрій»; наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2004 року № 51 «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення»; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 року № 536 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки»; нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіона затверджені постановою Кабінету Міністрів Українивід 11 лютого 2010 р. № 164.

Крім того, пунктом 39 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 (із змінами), може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України

«Про оренду землі» та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі» у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

У розділі «Умови повернення земельної ділянки» Типового договору оренди землі, початок другого абзацу звучить так: «Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами».

Одним із основних факторів контролю за використанням земель є система моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних процесів, розроблення науково обґрунтованих систем землеробства і агротехнологій.

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення здійснюється зокрема шляхом агрохімічної паспортизації земельних ділянок з наданням даних у вигляді агрохімічного паспорту, у якому зазначають початкові й поточні дані про рівні поживних речовин у ґрунтах і рівні їх забруднення.

Паспортизація земель сільськогосподарського призначення може використовуватися в процесі регулювання правових основ земельних відносин.

Підсумковим результатом даної роботи є видача агрохімічних паспортів на кожну окремо оброблювану ділянку, що друкуються на персоніфікованих бланках суворої звітності.

Сільськогосподарські підприємства, які не проводять агрохімічну паспортизацію земель у визначені терміни, порушують законодавство України в питаннях охорони земель та збереження родючості ґрунтів.

Відповідно до плану, проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення в області, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 14.10.2014 року № 398, планується у Звенигородському та Уманському районах.

Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (Черкаська філія ДУ «Держгрунтохорона») адреса: вул. Докучаєва,15, с-ще  Холоднянське, Черкаського району, тел. (047-33) 2-10-46, контактна особа Мележко Юрій Васильович (моб. 097-832-55-12).