Особливості сплати та декларування акцизного податку виробниками та імпортерами сигарет у 2023 році

Пунктом 10 ст. 11 Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2023 рік у частині доходів є 100 відсотків надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України сигарет понад загальний обсяг, визначений в сумі 831 млн. грн., виключно за умови внесення змін до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) щодо удосконалення оподаткування акцизним податком сигарет, які наберуть чинності у 2023 році.

На сьогодні відповідні зміни до ПКУ не внесені. Водночас, Міністерством фінансів України надано доручення Державній казначейській службі за кодами класифікації доходів бюджету (далі – ККДБ) 14020600 та 14030600 «Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах» відкрити окремі рахунки для ведення аналітичного обліку надходжень акцизного податку з сигарет згідно з п. 5 наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Для відображення надходжень акцизного податку з сигарет Державною казначейською службою відкриті відповідні рахунки за ККДБ14020601 та 14030601. Отже, у 2023 році сплата акцизного податку з сигарет повинна здійснюватися на зазначені вище рахунки.

Діюча форма декларації акцизного податку (далі – Декларація) не передбачає відображення сум податкових зобов’язань окремо по видах тютюнових виробів (рядки Б 12 та Б 13 розділу Б Декларації).

При поданні Декларації виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів, рекомендовано в Додатку 10 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу» до Декларації розшифровувати дані, наведені у рядках Б 12 та Б 13 розділу Б Декларації, зокрема:

по рядку Б 12 розділу Б Декларації – щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з вироблених підакцизних товарів, окремо по сигаретах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну;

по рядку Б 13 розділу Б Декларації – щодо суми податкових зобов’язань, що підлягає нарахуванню з ввезених підакцизних товарів, окремо по сигаретах та окремо по інших тютюнових виробах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.