Деякі зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165

З 11 січня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 23 грудня 2022 року №1428, якою внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 11 грудня 2019 року №1165.

Відповідно до змін, затверджено уніфікований довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості (наказ ДПС від 11.01.2023 року №17).

З урахування довідника кодів податкової інформації змінено форму рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості (додаток 4). Це не лише конкретизує умови за яких платника було включено до переліку ризикових, а також надає можливість автоматичного виключення системою СМКОР платників з переліку ризикових.

Тобто, у разі виключення суб’єкта господарювання з переліку платників, (на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду) автоматично виключаються з переліку ризикових його за умови, що:

  • виключною підставою для включення такого контрагента до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості на підставі пункту 8 додатка 1, було здійснення операції з таким платником податку;
  • відсутні інші підстави та інформація, за якою встановлено відповідність контрагента критеріям ризиковості платника податку.

Також зазнала змін  форма рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку (додатки №6, №7).

У разі прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника                 у відповідних полях рішення зазначається інформація, що стала підставою для неврахування таблиці даних платника податку, зокрема додано інформацію щодо ризикової операції, а саме: тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції,  код згідно з УКТЗЕД / ДКПП / умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників. які відповідають критеріям ризиковості платника податку