Коли подається та як заповнюється Додаток ЄСВ 1 у складі податкової декларації про майновий стан і доходи з типом «Звітна» як «Довідкова» у разі призначення пенсії/призначення матеріального забезпечення, страхових виплат?

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства подають Податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143, далі – Наказ № 143), у складі якої формується додаток ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – Додаток ЄСВ 1).

Додаток ЄСВ 1 у складі Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» у разі призначення пенсії/призначення матеріального забезпечення, страхових виплат подається протягом звітного року.

Порядок заповнення Додатка ЄСВ 1 з типом «Звітна» як «Довідкова» визначено розд. ІV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої Наказом № 143 (далі – Інструкція), згідно з п. 6 якої:

у заголовній частині:

у рядку 1 – зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті);

у рядку 2 для ідентифікації особи в Пенсійному фонді України (далі – ПФУ) для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначається:

для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями).

для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; XXXXXXXXX – дев’ять цифр номера паспорта;

у рядку 3 – зазначається прізвище, ім’я, по батькові;

у рядку 4 – позначкою «х» зазначається необхідний тип Декларації «Звітна» та рік, в якому подається така Декларація;

у рядку 4.1 – зазначається додаткова позначка «Довідкова» та номер календарного місяця (числове значення), в якому подається така Декларація;

рядок 5 – не заповнюється;

у рядку 6 – вказується основний код економічної діяльності за КВЕД згідно з реєстраційними документами;

рядок 7 – не заповнюється;

рядок 8 – навпроти потрібного типу платника зазначається період його перебування на обліку в контролюючому органі як платника єдиного внеску з дня закінчення попереднього звітного періоду до дати формування заяви на призначення пенсії/дати настання страхового випадку;

у рядку 9 позначкою «х» зазначається тип форми «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат».

Таблична частина Додатка ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» повинна містити в розрізі календарних місяців дані, актуальні до дати формування заяви на призначення пенсії або дати настання страхового випадку за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Тип Додатка ЄСВ 1 «Уточнююча» для призначення пенсії/призначення матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується.

При створенні в Електронному кабінеті Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» з Додатком ЄСВ 1 з типом форми «призначення пенсії»/«призначення матеріального забезпечення, страхових виплат», у вікні «період» із випадаючого переліку (місяць, квартал, півріччя чи рік) обирається місяць, у якому вона формується (подається).

Подання у складі Декларації з типом «Звітна» як «Довідкова» Додатка ЄСВ 1 типом форми «призначення пенсії»/«призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» не звільняє платника єдиного внеску від обов’язку подання за звітний період (календарний рік) до контролюючого органу у складі Декларації Додатка ЄСВ 1 з типом «Звітна», в терміни, визначені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.