Порядок скасування реєстрації РРО у яких закінчилися визначені законодавством строки експлуатації

Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує суб`єктам підприємницької діяльності, які при розрахунках за готівку використовують реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), що термін використання РРО становить не більше 7 років з моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років від дати випуску.

У порядку технічного обслуговування та ремонту реєстратора розрахункових операцій (постанова Кабінету міністрів України від 12.05.2004 №601) визначено, що строк служби – це строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність РРО, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів.

Тобто, після закінчення строку служби РРО виробник не гарантує подальшу працездатність пристрою в цілому, а також не гарантує збереження інформації у фіскальній пам’яті такого апарата, а саме реалізації фіскальних функцій, які є обов’язковими для РРО відповідно до вимог Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон 265).

Отже, при використанні суб’єктом господарювання РРО, який вичерпав свій строк експлуатації, такий технологічний пристрій не може вважатися РРО відповідно до вимог Закону № 265.

Суб’єкт господарювання відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями (далі – Порядок) у разі закінчення визначеного законодавством строку експлуатації РРО подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО заяву про скасування реєстрації РРО за ф. № 4-РРО (наведено у додатку 4 до Порядку (далі – заява про скасування реєстрації) за ідентифікатором форми J/F1313604).

Відповідно до абзацу першого пункту 2 глави 4 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації РРО на підставах, зокрема, визначених у підпункті 3 пункту 1 цієї глави, може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в Центрі сервісного обслуговування (далі – ЦСО), з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єктом господарювання надаєтся реєстраційне посвідчення.

Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для РРО, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про примусове скасування реєстрації.

У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО за ф. № 6-РРО, наведеною у додатку 6 до Порядку за ідентифікатором форми J/F1413702 (далі – довідка про скасування реєстрації) поштою або безпосередньо в контролюючому органі або її копії (електронною поштою), в Електронному кабінеті.

Згідно з пункту 4 глави 4 розділу II Порядку посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, копія довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Примірник довідки про скасування реєстрації РРО розміщується в Електронному кабінеті.

Також інформуємо що, відповідно до пункту 6 глави 4 розділу II Порядку контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених, зокрема, підпунктом 3 пункту 1 глави 4 розділу ІІ Порядку, попереджає суб’єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО. Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 3 статті17 Закону №265 у разі використання суб’єктом господарювання незареєстрованих належним чином РРО до нього застосовуються фінансові санкції у розмірі п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В той же час відповідно до пункту 12 розділу ІІ Закону № 265 тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог цього Закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.