Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени ФГ заповнюють Додаток ЄСВ 1 до Податкової декларації про майновий стан і доходи, у разі виправлення самостійно виявлених помилок?

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства – платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) подають Податкову декларацію про майновий стан і доходи, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143) (далі – Декларація), у складі якої формуються додаток ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – Додаток ЄСВ 1).

У разі якщо платнику податків необхідно виправити самостійно виявлені помилки після граничного строку подання Декларації, то виправити показники сум нарахованого доходу та сум нарахованого єдиного внеску він може шляхом подання Додатка ЄСВ 1 у складі Декларації з типом «Уточнююча».

При цьому в Додатку ЄСВ 1 обов’язково заповнюються рядки та колонки табличної частини з вірними показниками за період визначений у рядку 8 «Тип платника та перебування (місяць)».     Уточнені зобов’язання зі сплати єдиного внеску визначаються у розд. VІ «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» Декларації з типом «Уточнююча», де у графі «єдиний соціальний внесок»:

у рядку 23 вказується суми єдиного внеску, що підлягали перерахуванню на небюджетні рахунки, яка переноситься з рядка «Усього» графи 6 табличної частини раніше поданого Додатка ЄСВ 1 до Декларації, що уточнюється; за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку;

у рядку 24 – уточнена сума єдиного внеску за звітний (податковий) період, де вказується значення рядка «Усього» графи 6 табличної частини Додатка ЄСВ 1 з типом «Уточнююча»;

у рядку 25.1 – сума збільшення суми, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 > рядка 23);

у рядку 25.2 – сума зменшення суми, яка підлягала перерахуванню на небюджетні рахунки у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок ((рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 < рядка 23)) (значення вказується без знака «-»).

рядок 26 не заповнюється;

у рядку 27 – вказується сума пені, нарахованої платником податку самостійно відповідно до ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.