Який код КАТОТТГ зазначається у рядку 7, колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ податкової декларації з плати за землю з 2023 року, в тому числі, для міст з районним поділом?

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 із змінами та доповненнями (далі – Декларація).

У разі наявності об’єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які входять до складу різних територіальних громад (відповідають різним кодам за КАТОТТГ адміністративно-територіальних одиниць), але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, кількість Декларацій відповідає кількості адміністративно-територіальних одиниць. КАТОТТГ – Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 із змінами та доповненнями (далі – Кодифікатор) (примітка 1 до Декларації).

Згідно з примітками 9 і 13 до Декларації:

у рядку 7 Декларації зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано(і) земельна(і) ділянка(и). За кожним таким кодом за КАТОТТГ складається окрема Декларація;

у колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована(і) земельна(і) ділянка(и), та адреса місця розташування земельної ділянки.

Згідно з додатком до Кодифікатора для позначення об’єктів використовуються наступні скорочення:

  1. «Перший рівень» – Автономна Республіка Крим, області, міста, що мають спеціальний статус;
  2. «Другий рівень» – райони в областях та Автономній Республіці Крим;
  3. «Третій рівень» – території територіальних громад в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;
  4. «Четвертий рівень» – міста, селища міського типу, села, селища (населені пункти);
  5. «Додатковий рівень» – райони в містах (в тому числі, в містах, що мають спеціальний статус);
  6. «Категорія об’єкта», де:

«O» – Автономна Республіка Крим, області;

«K» – міста, що мають спеціальний статус;

«P» – райони в областях та Автономній Республіці Крим;

«H» – території територіальних громад (назви територіальних громад) в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим;

«M» – міста;

«T» – селища міського типу;

«C» – села;

«X» – селища;

«B» – райони в містах.

Наприклад, об’єкти оподаткування знаходиться на території села Підгородне, яке входить до складу Бердичівської територіальної громади Житомирської області.

Для заповнення коду за КАТОТТГ рядка 7 Декларації в Кодифікаторі по пошуку у колонці «Назва об’єкта» по назві територіальної громади «Бердичівська» визначаємо код цієї територіальної громади, який значиться у колонці «Третій рівень», а саме UA18020030000035625 (при цьому у колонці «Категорія об’єкта» має значиться «Н» – територія територіальних громад).

Для заповнення коду за КАТОТТГ в колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації в Кодифікаторі по пошуку у колонці «Третій рівень» по коду UA18020030000035625 знаходимо перелік всіх адміністративно-територіальних одиниць на території Бердичівської територіальної громади, і у колонці «Назва об’єкта» знаходимо назву «Підгородне» та у колонці «Четвертий рівень» визначаємо код села Підгородне, а саме UA18020030020042194.

Тобто, використовуються «Третій рівень» (території територіальних громад в областях, територіальні громади Автономної Республіки Крим) та «Четвертий рівень» (міста, селища міського типу, села, селища (населені пункти)) Кодифікатора.

Є особливості визначення кодів за КАТОТТГ територіальних громад у м. Києві та м. Кривий Ріг, де у рядку 7, колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації зазначаються коди районів цих міст, які містяться у колонці «Додатковий рівень» (райони в містах (в тому числі, в містах, що мають спеціальний статус)).

Увага! По всіх інших містах з районним поділом колонка «Додатковий рівень» не застосовується.

Відповідні роз’яснення розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві податки/Плата за землю (у складі податку на майно)/Коментарі фахівців (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu–u-skladi-podatku-na-may/komentari-fahivtsiv/653225.html).

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.