Щодо особливостей переходу платників з єдиного податку на загальну систему оподаткування

Як формується річна декларація по податку на прибуток, якщо на єдиному податку за ставкою 2 відсотка підприємство було лише 2 квартали?

Для платників єдиного податку, які переходять на загальну систему оподаткування у середині року, звітним податковим періодом є календарний рік (як для новостворених), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року.

Отже, при декларуванні податку на прибуток за 2022 рік у разі переходу на загальну систему оподаткування, наприклад, з IV кварталу 2022 року, фінансовий результат до оподаткування визначається за правилами бухгалтерського обліку за IV квартал 2022 року.

При цьому фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари роботи, послуги, відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пункту 4 1 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу) незалежно від того, чи застосовує платник податку на прибуток коригувальні різниці чи ні.