Заповнення колонки 7 податкової декларації з плати за землю

Яким чином заповнюється колонка 7 «Дата закінчення терміну дії договору оренди (дд.мм.рррр)» розд. ІІ податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), в тому числі якщо в договорі зазначено не дату закінчення терміну дії договору, а строк дії договору та дата укладання договору відрізняється від дати державної реєстрації договору?

Згідно з п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата).

Орендна плата для цілей розд. XII «Податок на майно» ПКУ – це обов’язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди (п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Відповідно до абзацу третього ст. 15 Закону України від 16 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про оренду землі» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 161) істотними умовами договору оренди землі, зокрема, є: дата укладення та строк дії договору оренди.

Частиною першою ст. 19 Закону № 161 встановлено, що строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення.

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

У колонці 7 «Дата закінчення терміну дії договору оренди (дд.мм.рррр)» розд. ІІ Декларації зазначається дата закінчення терміну дії договору оренди у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік відповідно до укладеного договору оренди землі державної або комунальної власності.

Якщо в договорі оренди землі визначено строк дії договору (період на який він укладається), то дата закінчення дії договору оренди обчислюється платником самостійно від дати його укладання (незалежно від дати державної реєстрації такого договору).

Відповідні роз’яснення розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві податки/Плата за землю (у складі податку на майно)/Коментарі фахівців (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/plata-za-zemlyu–u-skladi-podatku-na-may/komentari-fahivtsiv/657491.html).

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.