Щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку

У які строки контролюючий орган приймає та направляє рішення (попереднє рішення) щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку (у т. ч. якщо від платника податків не отримано додаткові документи на підтвердження підстави неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку) та яким чином такі рішення направляються платнику податків?

Рішення (попереднє рішення) щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку приймається контролюючим органом за результатами розгляду поданої платником податку заяви у довільній формі про відсутність можливості виконання ним свого податкового обов’язку та документів (копій документів), інформації, що можуть бути використані для підтвердження такої неможливості, у строки визначені розд. ІІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225, та направляється платнику податків в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі шляхом надіслання документа в Електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в Електронний кабінет (для платників, які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет);

шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

шляхом особистого вручення платнику податків (його представнику).

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.