Чи застосовуються штрафні санкція і пеня за порушення правил сплати узгоджених сум грошових зобов’язань з плати за землю до СГ, який має можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок у період дії воєнного стану?

Відповідно до п. 285.1 ст. 285 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Податкова декларація з плати за землю подається за поточний звітний період не пізніше 20 лютого поточного року (п. 286.2 ст. 286 ПКУ). Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у річній податковій декларації, сплачується рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 ПКУ).

Платник плати за землю має право звітну декларацію подавати щомісяця (п. 286.3 ст. 286 ПКУ). Терміни подання декларації визначені п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, сплата здійснюється у терміни, визначені п.57.1 ст.57 ПКУ.

Пунктом 124.1 cт. 124 ПКУ передбачено застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання.

Порядок нарахування пені встановлено ст. 129 ПКУ.

Порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (у редакції Закону України від 13 грудня 2022 року № 2836-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», який набрав чинності 03.01.2023 (далі – п.п. 69.1 ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються, від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо строків сплати податків та зборів, зокрема, стосовно річного звітного періоду – строків сплати за 2021 рік, для місячного звітного періоду – за січень – травень 2022 року за умови їх сплати не пізніше 01 серпня 2022 року (абзац сьомий п.п. 69.1 ПКУ).

За наведених обставин з урахуванням п. 287.3 ст. 287 ПКУ щомісячна сплата податкового зобов’язання з плати за землю у разі надання річної декларації розглядається як сплата за місячний звітний період.

Відповідно до абзацу дванадцятого п.п. 69.1 ПКУ платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання ними таких обов’язків, передбачених ПКУ, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання, який має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати плати за землю, звільняється від відповідальності за порушення термінів сплати плати за землю за період січень – травень 2022 року, за умови його сплати не пізніше 01 серпня 2022 року.

За порушення термінів сплати плати за землю за інші місяці 2022 року та місяці 2023 року суб’єкт господарювання не звільняється від відповідальності.

Cуб’єкт господарювання, у якого відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняється від відповідальності за порушення термінів сплати плати за землю за умови її сплати протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків.

У разі недотримання суб’єктом господарювання, який має (мав) можливість або у якого відновилася можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки зі сплати плати за землю, зазначених вище умов, такий суб’єкт господарювання не звільняється від відповідальності за порушення термінів сплати плати за землю.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.