Заповнення інформації щодо дозвільного документа у додатку 4 прим. 1 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»

Яким чином заповнюється інформація щодо дозвільного документа у колонці 4.4 «Строк дії» додатка 4 прим. 1 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» до податкової декларації з рентної плати, якщо суб’єкт господарювання продовжує здійснювати користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, строк дії яких закінчився у період воєнного стану?

Відповідно до п.п. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (далі – Ліцензія), сплачують рентну плату за користування радіочастотним ресурсом України починаючи з дати видачі Ліцензії.

У разі продовження терміну дії Ліцензії рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої Ліцензії.

Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – Дозвіл). Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого Дозволу в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості Дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні Дозволи, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх Дозволах, ставки рентної плати.

Базовий податковий (звітний) період, зокрема для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України дорівнює календарному місяцю (п. 257.1 ст. 257 ПКУ).

Пунктом 8 прим. 1 розд. ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX «Про електронні комунікації» встановлено, що строк дії чинних Ліцензій та діючих Дозволів автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Невід’ємною частиною Декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України здійснюється у додатку 4 прим. 1 до Декларації (далі – Додаток).

Якщо в період воєнного стану закінчився термін дії Ліцензії або Дозволу, то суб’єкт господарювання, який продовжує здійснювати користування радіочастотним ресурсом України, у колонці 4.4 «Строк дії» Додатка до Декларації зазначає дату останнього дня звітного місяця за який подається Декларація (у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік), оскільки термін дії дозвільного документа продовжується на період воєнного стану.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.