На захищені носії яких виробників можна згенерувати особистий ключ електронного підпису у Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС?

Згідно з абзацом другим п. 2 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749, визначено, що захищений носій особистих ключів – засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Частиною другою ст. 18 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями визначено, що кваліфікований електронний підпис чи печатка вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, зокрема, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

До електронних довірчих послуг, надання яких забезпечується Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – Надавач) належить, зокрема, cтворення (за умови надання захищеного носія особистих ключів), перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

згенерувати особистий ключ електронного підпису Надавача можна на захищений носій, придбаний у будь-якого з суб’єктів господарювання, перелік яких наведено у відповіді на запитання «Де можна придбати захищені носії особистих ключів», розміщеній на вебсайті Надавача (https://ca.tax.gov.ua) у рубриці «Поширені запитання» розділу «Отримання електронних довірчих послуг» або за посиланням: https://ca.tax.gov.ua/download/Perelik_subjektiv.pdf.

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.