Якщо в податковій накладній, реєстрація якої зупинена в Реєстрі, міститься декілька кодів УКТЗЕД, а в квитанції про зупинення зазначено лише один з них, то чи необхідно платнику податків надавати письмові пояснення та копії документів по всіх кодах?

Відповідно до пункту 4 Порядку № 520 у разі зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі відповідно до пункту 5 Порядку № 520. Платник має можливість надати підтвердження інформації стосовно постачання товарів/послуг (згідно з кодами УКТЗЕД/ДКПП) в тому числі й тих, що зазначені в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 520 перелік документів, необхідних для розгляду питання комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки- фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наяність яких передбачено договором та/або законодавством.