Яким чином відображається в додатку 4ДФ до Розрахунку орендна плата, яка нарахована на користь померлого орендодавця – ФО, а виплачується його спадкоємцям?

Сума орендної плати, яка нарахована на користь померлого орендодавця – фізичної особи відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки.

Такий Розрахунок подається за останній звітний період, на який припадає смерть фізичної особи.

Якщо після смерті фізичної особи (орендодавця) податковий агент за договором оренди продовжує нарахування орендної плати до моменту звернення спадкоємців, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у додатку 4ДФ до Розрахунку, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.

Крім того, у додатку 4ДФ до Розрахунку відображається орендна плата за договором оренди, яка нарахована податковим агентом – орендарем, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена на користь спадкоємців, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого (перерахованого) до відповідного бюджету.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.