В який термін платник податків, який перебуває на обліку в територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП та не включений на наступний календарний рік до Реєстру ВПП, подає заяву за ф. 1-ОПП?

Відповідно до абзацу четвертого п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) великі платники податків (далі – ВПП), які самостійно не стали на облік у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків (далі – ВПП), або його структурних підрозділах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, приймає рішення про зміну основного та неосновного місця обліку таких ВПП та переведення їх на облік у територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП, або його структурні підрозділи.

Згідно з п. 1 розд. ІV Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 911) платник податків, який не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та перебуває на обліку в територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП, переводиться на облік до територіального органу за своїм місцезнаходженням з початку нового податкового періоду (календарного року), крім випадків, коли:

стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;

платник податків має перспективи досягнення критеріїв ВПП у разі зростання показників економічної діяльності підприємства (такі платники податків можуть обліковуватись у територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Взяття на облік/зняття з обліку за основним місцем обліку такого платника здійснюється на підставі заяви за ф. № 1-ОПП, поданої платником до територіального органу ДПС за його місцезнаходженням.

Міжрегіональні управління ДПС по роботі з ВПП (далі – МУ ДПС по роботі з ВПП), головні управління ДПС в областях, м. Києві (далі – ГУ ДПС в областях, м. Києві) після отримання Реєстру ВПП проводять роз’яснювальну роботу з платниками податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та перебувають на обліку в МУ ДПС по роботі з ВПП, щодо обов’язку перейти на облік до територіальних органів за своїм місцезнаходженням з початку нового податкового періоду (календарного року), для чого необхідно подати заяву за ф. № 1-ОПП до відповідного ГУ ДПС в областях, м. Києві (п. 2 розд. ІV Порядку № 911).

Пунктом 3 розд. ІV Порядку № 911 визначено, що на виконання вимог абзацу четвертого п. 64.7 ст. 64 ПКУ та керуючись п.п. 20.1.25 п. 20.1 ст. 20 ПКУ ДПС приймає рішення про зміну основного та неосновного місця обліку та переведення на обслуговування до територіальних органів за їх місцезнаходженням тих платників податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та перебувають на обліку в територіальних органах ДПС, що здійснюють податкове супроводження ВПП, і які самостійно не перейшли на облік до територіальних органів за своїм місцезнаходженням (крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення).

МУ ДПС по роботі з ВПП аналізують переліки платників податків, які не включені до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та перебувають на обліку в територіальних органах ДПС, що здійснюють податкове супроводження ВПП, та до 27 листопада поточного року подають до структурного підрозділу ДПС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, засобами електронного зв’язку обґрунтовані пропозиції щодо платників податків, які можуть обліковуватися в МУ ДПС по роботі з ВПП або зобов’язані перейти на облік до територіальних органів за своїм місцезнаходженням з початку нового податкового періоду (календарного року) (п. 4 розд. ІV Порядку № 911).

Пунктом 5 розд. ІV Порядку № 911 визначено, що структурний підрозділ ДПС, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, розглядає надані пропозиції та формує перелік платників, які самостійно не подали заяви за ф. № 1-ОПП до територіального органу за його місцезнаходженням.

Перелік платників, які не подали заяву за ф. № 1-ОПП до територіального органу за своїм місцезнаходженням до 15 грудня поточного року, затверджується Головою (заступником Голови або уповноваженою особою) ДПС та до 18 грудня доводиться до МУ ДПС по роботі з ВПП, ГУ ДПС в областях, м. Києві.

МУ ДПС по роботі з ВПП, ГУ ДПС в областях, м. Києві на підставі заяв за ф. № 1-ОПП або затвердженого переліку підприємств забезпечують взяття на облік/зняття з обліку платників податків у відповідних територіальних органах з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр ВПП, про що МУ ДПС по роботі з ВПП інформують платників податків (п. 4 розд. ІV Порядку № 911).
Таким чином, платник податків, який перебуває на обліку в територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження великих платників податків та не включений на наступний календарний рік до Реєстру ВПП, до 15 грудня поточного року подає заяву за ф. № 1-ОПП до територіального органу за своїм місцезнаходженням.

Слід зазначити, що п.п. 2 п. 10.22 розд. Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1588), визначено, що дані про взяття на облік платника податків, якого включено/не включено до Реєстру ВПП та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Контролюючий орган за попереднім місцем обліку платника податків, включеного/не включеного до Реєстру ВПП, здійснює передачу облікової справи платника податків до контролюючого органу за новим місцем обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік за новим місцем обліку.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.