Штраф за ненадання відповіді на запит податкового органу

Законом України від 20.03.2023 № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів  України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки »  доповнено п.121.2 ст.121 ПКУ у зв’язку із введенням в дію положень законодавства в частині автоматизованого обміну податковою інформацією.

З 28.04.2023 відповідно до п.п. 121.2.  ст 121 ПКУ ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених підпунктами 6 – 8 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 Кодексу, – тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 33500 грн ), за кожний такий факт.

Неподання або подання не в повному обсязі платником податків документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених статтею 73 Кодексу, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 6700 грн ), за кожний такий факт.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє особу від обов’язку подання інформації.