Порядок проставлення апостиля на документі «Відомості з ДРФО», виданих територіальними органами ДПС

Пакет документів, необхідний для проставляння апостиля:

  1. оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;
  2. документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;
  3. заяву від особи, яка подає такі документи, що надсилається до ДПС для проставлення апостиля.

Враховуючи, що Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків (далі – Відомості з ДРФО) містять персональні дані фізичних осіб – платників податків, у заяві щодо проставлення апостиля на документі «Відомості з ДРФО» має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по-батькові, телефон та поштову адресу заявника;

– назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля;

– країну призначення використання такого документа (документів);

– інформацію щодо згоди на обробку персональних даних заявника.

У разі подання заяви представником фізичної особи, до неї додається копія документа, що підтверджує повноваження такого представника.