Подання Запиту про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР

Яким чином через ЕК подається Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за ф. № 34-ОПН, та чи вважається оригіналом отримана в електронній формі довідка за ф. № 34-ОПП?

Відповідно до п. 9.4 розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588), у разі потреби платник податків може отримати дублікат або копію довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) за формою № 34-ОПП (далі – Довідка за ф. № 34-ОПП), подавши запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР за формою № 34-ОПН (далі – Запит за ф. № 34-ОПН), наведеною у додатку 11 до Порядку № 1588, зокрема, через Електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «Хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платнику податків створити Запит за ф. № 34-ОПН обравши період (рік та місяць), в якому створюється Запит за ф. № 34-ОПН, та з переліку електронних форм обрати документ за кодом форми J/F1315501.

У запропонованій формі електронного документа необхідно заповнити відповідні поля.

У Запиті за ф. № 34-ОПН зазначається один із зазначених способів отримання довідки за ф. № 34-ОПП. Якщо обрано спосіб отримання довідки платником податків особисто або представником, уповноваженою на це особою, у Запиті за ф. № 34-ОПН зазначається контролюючий орган/державна податкова інспекція, в якому/якій платник бажає отримати довідку. Якщо контролюючий орган або державна податкова інспекція не зазначена, то такою вважається ДПІ обслуговування.

Здійснити перевірку сформованого електронного документа можливо шляхом натискання кнопки «Перевірити».

Зберегти проєкт Запиту за ф. № 34-ОПН натиснувши кнопку «Зберегти».

Збережений Запит за ф. № 34-ОПН необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до контролюючого органу.

У відповідь користувач отримує:

Квитанцію №1, яка засвідчує факт і час отримання та перевірки електронного документа;

Квитанцію № 2, в якій зазначаються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата та час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер електронного документа.

Отриману Квитанцію № 2 можна переглянути та завантажити у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Якщо платник податків із зазначеними у Запиті за ф. № 34-ОПН даними, не перебуває на обліку в контролюючому органі (за основним місцем обліку), дані про платника податків, його представника, контролюючі органи/ДПІ обслуговування, зазначені у Запиті за ф. № 34-ОПН, не відповідають даним Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, Запит за ф. № 34-ОПН залишається без розгляду. В інших випадках Запит за ф. № 34-ОПН контролюючий орган/державна податкова інспекція, до якого/якої надійшов Запит за ф. № 34-ОПН, за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків реєструє Запит за ф. № 34-ОПН у день його отримання та направляє інформацію про Запит за ф. № 34-ОПН до ДПІ обслуговування.

ДПІ обслуговування протягом двох робочих днів після надходження Запиту за ф. № 34-ОПН формує Довідку за ф. № 34-ОПП в електронній формі та направляє її платнику, зокрема, до приватної частини Електронного кабінету в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.